ROLEDA MAKİNA olarak tüm ilgili taraflarımıza karşı sorumluluğumuzun bilincinde; oluşturduğumuz, uyguladığımız ve sürdürülebilirliğini sağladığımız entegre yönetim sistemimiz doğrultusunda faaliyetlerimizi gerçekleştirmekteyiz.

Dünyanın her köşesinde ROLEDA MAKİNA’ ya güvenen iş ortaklarımızın artmasını sağlamak amacıyla faaliyetlerimizde,

  • Yürürlükteki birincil ve ikincil yasal mevzuat şartları başta olmak üzere entegre yönetim sistemi standartlarımızın (ISO 9001, ISO 14001 ve ISO 45001 vb) ve ilgili diğer standartların gerekliliklerine ve ROLEDA MAKİNA  prensiplerine  uymayı, bu prensipler doğrultusunda müşterilerimizin ve diğer tüm ilgili taraflarımızın ihtiyaç ve beklentilerini karşılamayı ve onları daima bilgilendirmeyi;
  • Proaktif yaklaşımla faaliyetlerimizi etkileyebilecek her türlü hususu, sağlık ve güvenlik tehlikelerini ve çevresel boyut ve etkilerimizi takip ederekve fırsatlarımızı yönetmeyi, gereken aksiyonları almayı ve verdiğimiz taahhütleri yerine getirebilme gücümüzü korumayı;
  • Sürdürülebilir sürekli iyileştirmeyi Kurumumuzun temel kültürü olarak uygulamak, desteklemek ve teşvik etmeyi;
  • Faaliyette bulunduğumuz her lokasyonda en üst kademeden en alt kademeye kadar tüm çalışanlarımızın yönetim sistemlerine aktif katılımını sağlayarak etkin ve sürekli gelişen sistematiklerimizi ve faaliyetlerimizi sürdürmeyi; bunun için gereken her türlü eğitim ihtiyacını belirlemeyi ve karşılamayı;
  • Süreçlerimizi, stratejik hedeflerimizle uyumlu olarak hedef birliği ve etkin kontrollerle yönetmeyi;
  • Faaliyetlerimiz ve entegre yönetim sistemlerimiz için gerekli tüm kaynakları sürdürülebilir şekilde temin etmeyi ve yönetmeyi;
  • En öncelikli temel prensiplerimiz olarak iş sağlığı ve güvenliği sağlanması ile çevrenin korunmasını benimsemeyi; buna yönelik, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı yaratmayı ve faaliyetlerimizin çevresel etkilerini ortadan kaldırmayı ve/veya azaltmayı;
  • Faaliyetlerimiz esnasında enerji tasarrufu, doğal kaynakların israfının önlenmesi, atıkların azaltılması ve atıkların geri dönüşümü yoluyla tekrar kazandırılması gibi gerekli tedbirleri en başta alarak kirliliğin önlenmesi ve çevrenin korunması için üzerimize düşeni en baştan yerine getirmeyi,
  • Tüm bunların ışığında ulusal ve uluslararası pazarlarda rekabetçi ürün ve hizmetlerimizle, müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini en üst düzeyde memnuniyet getirisi sağlayacak şekilde karşılamayı ve yüksek verimli, uzun ömürlü ve sürdürülebilir çözümler üretmeyi;

taahhüt ederiz.

SELMAN KADİR ÖZKAN

                                                                                                                               GENEL MÜDÜR